Home

*Креативан домаћи задатак*

Први део:

Други део:

  • Направити PowerPoint презентацију (може и реферат у Word документу); уколико неко не поседује могућности за то (рачунар) дозвољено је да напише уредно и лепо осмишљен реферат у свесци.

Упутство за израду задатка:

  • НАСЛОВ: Изабрати један математички појам који се спомиње у одгледаном цртаном филму и он нека буде наслов вашег рада (може бити било шта што је у вези са математиком, а да је на неки начин споменуто).
  • РАД: На интернету и/или у књигама пронаћи одговарајући текст који дефинише ваш појам –  пишите о историји појма или начину коришћења у математици и свакодневном животу…представите га како год вам се учини занимљиво и текст испратите одређеним сликама. Покушајте да користите више различитих извора информација. (немојте да буде ни предугачко ни прекратко али нека буде складно уклопљено)
  • ЛИТЕРАТУРА: На крају обавезно наведите сајтове и/или књиге које сте користили
    • ако је сајт у питању онда копирајте цео линк; сајт wikipedia није пожељан за коришћење,
    • ако је књига онда напишете назив и ауторе књиге
  • Име, презиме и разред је обавезно навести (или одмах испод наслова или на крају рада)

Будите креативни и маштовити!

Овде нема места за идентичне радове јер су просто немогући, у реду је да се тема поклопи, зато што гледате исти цртани филм и то је то. Покушајте да смислите тему коју мислите да други не би, па тиме већ на почетку будете оригинални.

Немојте користити већ постојеће презентације које се могу пронаћи на интернету, као што није пожељно ни да целе странице сајтова комплетно копирате у презентацију. Потрудите се да самостално направите рад комбинацијом материјала који сами пронађете. Труд се стварно примети одмах и треба га наградити, а то ћу радо и учинити.

Не заборавите, свака активност у настави на даљину се на неки начин оцењује и ово је такође један од обавезних домаћих задатака.

Радове постављати у Google учионици, на уобичајен начин као и претходне задатке, тамо ћете добити и коментар, а можда и сугестије за корекцију.

Овде можете преузети ово УПУТСТВО.


Create your website at WordPress.com
Започни
%d bloggers like this: